ś. p.

Zofia Rutkowska

zmarł(a) 22.04.2024

żył(a) 86 lat

Kwatera św. Maksymiliana Kolbe I

Rząd 6

Obecny nr grobu 96

Dawny nr grobu 137

Rodzaj grobu głębinowy (urna)

Prelongata 24.04.2124

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.