ś. p.

Władysław Szymański

zmarł(a) 19.11.2023

żył(a) 78 lat

Kwatera św. Maksymiliana Kolbe II

Rząd 14

Obecny nr grobu 240

Dawny nr grobu 13

Rodzaj grobu głębinowy

Prelongata 20.11.2043

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.