ś. p.

Tadeusz Szcześniak

zmarł(a) 12.11.2022

żył(a) 83 lat

Kwatera Najśw.Marii Panny |

Rząd 2

Obecny nr grobu 9

Dawny nr grobu 1011

Rodzaj grobu głębinowy

Prelongata 14.11.2042

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.