ś. p.

Janusz Tomczak

zmarł(a) 09.05.2024

żył(a) 72 lat

Kwatera Najśw.Marii Panny ||

Rząd 6

Obecny nr grobu 103

Dawny nr grobu 499

Rodzaj grobu podwójny

Prelongata 10.05.2044

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.