ś. p.

Rozalia Prusak

zmarł(a) 23.09.2022

żył(a) 87 lat

Kwatera św. Mikołaja

Rząd 6

Obecny nr grobu 122

Dawny nr grobu 639

Rodzaj grobu pojedyńczy

Prelongata 31.12.2042

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.