ś. p.

Paweł Pankowski

zmarł(a) 02.10.2022

żył(a) 59 lat

Kwatera św. Antoniego

Rząd 12

Obecny nr grobu 130

Dawny nr grobu 651

Rodzaj grobu głębinowy podwójny pojedynczy

Prelongata 03.10.2042

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.