ś. p.

Paweł Łasiński

zmarł(a) 09.11.2022

żył(a) 38 lat

Kwatera św. Jana Pawła II

Rząd 5

Obecny nr grobu 113

Dawny nr grobu

Rodzaj grobu głębinowy

Prelongata 09.11.2042

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.