ś. p.

Mieczysław Kudliński

zmarł(a) 17.11.2020

żył(a) 69 lat

Kwatera Najśw.Marii Panny ||

Rząd 11

Obecny nr grobu 208

Dawny nr grobu 536/1

Rodzaj grobu podwójny (urna)

Prelongata 17.11.2060

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    


Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.