ś. p.

Marta Halina Olejniczak

zmarł(a) 19.06.2024

żył(a) 91 lat

Kwatera św. Maksymiliana Kolbe I

Rząd 8

Obecny nr grobu 144

Dawny nr grobu 107

Rodzaj grobu podwójny

Prelongata 19.06.2044

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.