ś. p.

Marian Rożyk

zmarł(a) 13.11.2022

żył(a) 76 lat

Kwatera św. Wojciecha

Rząd 2

Obecny nr grobu 9

Dawny nr grobu 11

Rodzaj grobu głębinowy podwójny pojedynczy

Prelongata 14.11.2042

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.