ś. p.

Maria Zamiar

zmarł(a) 25.03.2021

żył(a) 91 lat

Kwatera św. Antoniego

Rząd 12

Obecny nr grobu 121

Dawny nr grobu 761

Rodzaj grobu podwójny

Prelongata 27.03.2041

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.