ś. p.

Maria Dajwłowska

zmarł(a) 17.10.2023

żył(a) 77 lat

Kwatera św. Wojciecha

Rząd 13

Obecny nr grobu 280

Dawny nr grobu 111

Rodzaj grobu głębinowy (urna)

Prelongata 18.10.2123

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.