ś. p.

Marek Nowak

zmarł(a) 26.10.2023

żył(a) 70 lat

Kwatera Najśw.Marii Panny |

Rząd 18

Obecny nr grobu 236

Dawny nr grobu 338

Rodzaj grobu pojedynczy (urna)

Prelongata 31.10.2123

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.