ś. p.

Małgorzata Wiergan

zmarł(a) 26.05.2024

żył(a) 86 lat

Kwatera św. Jana Pawła II

Rząd 1

Obecny nr grobu 21

Dawny nr grobu

Rodzaj grobu urna

Prelongata 29.05.2124

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.