ś. p.

Leokadia Trzaskawka

zmarł(a) 10.11.2020

żył(a) 95 lat

Kwatera św. Stanisława

Rząd 13

Obecny nr grobu 171

Dawny nr grobu 1212

Rodzaj grobu podwójny

Prelongata 10.11.2040

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.