ś. p.

Leokadia Kulińska

zmarł(a) 25.11.2020

żył(a) 95 lat

Kwatera św. Stanisława

Rząd 4

Obecny nr grobu 47

Dawny nr grobu 1069a

Rodzaj grobu podwójny

Prelongata 14.05.2036

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.