ś. p.

Krystyna Kurkowska

zmarł(a) 17.02.2021

żył(a) 68 lat

Kwatera Najśw.Marii Panny ||

Rząd 5

Obecny nr grobu 73

Dawny nr grobu 469

Rodzaj grobu podwójny

Prelongata 19.02.2041

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    


Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.