ś. p.

Kazimiera Ziołkiewicz

zmarł(a) 29.05.2022

żył(a) 93 lat

Kwatera św. Stanisława

Rząd 17

Obecny nr grobu 227

Dawny nr grobu 1278

Rodzaj grobu głębinowy

Prelongata 30.05.2042

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.