ś. p.

Jerzy Marciniak

zmarł(a) 23.06.2022

żył(a) 60 lat

Kwatera św. Antoniego

Rząd 13

Obecny nr grobu 145

Dawny nr grobu 641a

Rodzaj grobu głębinowy (urna)

Prelongata 27.06.2082

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.