ś. p.

Jan Szcześniak

zmarł(a) 25.05.2022

żył(a) 58 lat

Kwatera św. Józefa

Rząd 14

Obecny nr grobu 286

Dawny nr grobu 353

Rodzaj grobu głębinowy

Prelongata 27.05.2042

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    


Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.