ś. p.

Jan Bruch

zmarł(a) 28.10.2023

żył(a) 87 lat

Kwatera św. Mikołaja

Rząd 11

Obecny nr grobu 211

Dawny nr grobu 542

Rodzaj grobu podwójny (urna)

Prelongata 03.11.2123

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    


Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.