ś. p.

Helena Loch

zmarł(a) 09.11.2020

żył(a) 92 lat

Kwatera św. Józefa

Rząd 15

Obecny nr grobu 305

Dawny nr grobu 360

Rodzaj grobu podwójny

Prelongata 09.11.2040

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.