ś. p.

Grażyna Kowalska

zmarł(a) 04.06.2022

żył(a) 66 lat

Kwatera św. Jana Pawła II

Rząd 5

Obecny nr grobu 101

Dawny nr grobu

Rodzaj grobu głębinowy

Prelongata 06.06.2042

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.