ś. p.

Gabriela Szulc

zmarł(a) 21.03.2021

żył(a) 84 lat

Kwatera św. Jana Pawła II

Rząd 3

Obecny nr grobu 66

Dawny nr grobu 66

Rodzaj grobu urna

Prelongata 25.03.2061

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.