ś. p.

Czesław Sienkiewicz

zmarł(a) 13.02.2021

żył(a) 85 lat

Kwatera św. Jana Pawła II

Rząd 3

Obecny nr grobu 60

Dawny nr grobu 60

Rodzaj grobu głębinowy

Prelongata 17.02.2041

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.