ś. p.

Barbara Knast

zmarł(a) 04.05.2024

żył(a) 72 lat

Kwatera św. Mikołaja

Rząd 1

Obecny nr grobu 8

Dawny nr grobu 4

Rodzaj grobu pojedyńczy

Prelongata 06.05.2044

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    


Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.