ś. p.

Adam Kotecki

zmarł(a) 09.11.2020

żył(a) 71 lat

Kwatera św. Mikołaja

Rząd 13

Obecny nr grobu 250

Dawny nr grobu 1023

Rodzaj grobu podwójny

Prelongata 09.11.2040

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.