ś. p.

Teresa Potrawa

zmarł(a) 05.06.2022

żył(a) 80 lat

Kwatera św. Wojciecha

Rząd 2

Obecny nr grobu 13

Dawny nr grobu 2

Rodzaj grobu pojedyńczy

Prelongata 06.06.2042

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.