ś. p.

Lucyna Nadowicz

zmarł(a) 16.11.2020

żył(a) 85 lat

Kwatera św. Jana Pawła II

Rząd 2

Obecny nr grobu 47

Dawny nr grobu 47

Rodzaj grobu głębinowy

Prelongata 16.11.2040

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.