ś. p.

Jan Kryszak

zmarł(a) 22.09.2022

żył(a) 76 lat

Kwatera św. Jana Pawła II

Rząd 5

Obecny nr grobu 111

Dawny nr grobu

Rodzaj grobu głębinowy

Prelongata 31.12.2042

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.