ś. p.

Edward Kuźma

zmarł(a) 17.03.2021

żył(a) 65 lat

Kwatera św. Jana Pawła II

Rząd 3

Obecny nr grobu 65

Dawny nr grobu 65

Rodzaj grobu urna

Prelongata 23.03.2061

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.