ś. p.

Janina Szczepańska

zmarł(a) 19.03.2021

żył(a) 78 lat

Kwatera św. Maksymiliana Kolbe I

Rząd 6

Obecny nr grobu 95

Dawny nr grobu 138

Rodzaj grobu urna

Prelongata 25.03.2041

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.