ś. p.

Barbara Trzaskawka

zmarł(a) 03.02.2021

żył(a) 64 lat

Kwatera św. Antoniego

Rząd 12

Obecny nr grobu 122

Dawny nr grobu 760

Rodzaj grobu podwójny

Prelongata 05.02.2041

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.