ś. p.

Zofia Stanisława Cieślicka

zmarł(a) 10.05.2024

żył(a) 66 lat

Kwatera Najśw.Marii Panny ||

Rząd 10

Obecny nr grobu 193

Dawny nr grobu 581

Rodzaj grobu podwójny (urna)

Prelongata 13.05.2124

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    


Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.