ś. p.

Zbigniew Szczepański

zmarł(a) 20.07.1997

żył(a) 60 lat

Kwatera św. Maksymiliana Kolbe I

Rząd 6

Obecny nr grobu 95

Dawny nr grobu 138

Rodzaj grobu głębinowy

Prelongata 25.03.2041

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.