ś. p.

Zbigniew Szcześniak

zmarł(a) 08.11.2022

żył(a) 79 lat

Kwatera św. Stanisława

Rząd 7

Obecny nr grobu 84

Dawny nr grobu 1121

Rodzaj grobu głębinowy podwójny pojedynczy

Prelongata 09.11.2042

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    


Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.