ś. p.

Henryk Kaźmierczak

zmarł(a) 04.05.2022

żył(a) 71 lat

Kwatera św. Józefa

Rząd 13

Obecny nr grobu 258

Dawny nr grobu 302

Rodzaj grobu głębinowy

Prelongata 06.05.2042

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.