ś. p.

Teresa Stysiak

zmarł(a) 12.06.2022

żył(a) 87 lat

Kwatera św. Maksymiliana Kolbe II

Rząd 8

Obecny nr grobu 124

Dawny nr grobu 116

Rodzaj grobu głębinowy

Prelongata 13.06.2042

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.