ś. p.

Teresa Leszek

zmarł(a) 18.10.2022

żył(a) 71 lat

Kwatera św. Józefa

Rząd 17

Obecny nr grobu 353

Dawny nr grobu 404

Rodzaj grobu głębinowy

Prelongata 19.10.2042

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.