ś. p.

Stanisława Dominiak

zmarł(a) 03.06.2022

żył(a) 68 lat

Kwatera św. Antoniego

Rząd 17

Obecny nr grobu 193

Dawny nr grobu 503

Rodzaj grobu głębinowy

Prelongata 06.06.2042

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:



Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.