ś. p.

Regina Łysiak

zmarł(a) 07.11.2023

żył(a) 77 lat

Kwatera św. Wojciecha

Rząd 6

Obecny nr grobu 110

Dawny nr grobu 617

Rodzaj grobu podwójny

Prelongata 08.11.2043

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.