ś. p.

Paweł Trzaskawka

zmarł(a) 27.09.2018

żył(a) 62 lat

Kwatera św. Antoniego

Rząd 12

Obecny nr grobu 122

Dawny nr grobu 760

Rodzaj grobu podwójny

Prelongata 05.02.2041

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.