ś. p.

Mieczysław Rzewniś

zmarł(a) 24.02.2021

żył(a) 81 lat

Kwatera św. Jana Pawła II

Rząd 3

Obecny nr grobu 62

Dawny nr grobu 62

Rodzaj grobu urna

Prelongata 26.02.2061

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.