ś. p.

Mieczysław Pius

zmarł(a) 13.05.2022

żył(a) 91 lat

Kwatera św. Maksymiliana Kolbe II

Rząd 5

Obecny nr grobu 72

Dawny nr grobu 168

Rodzaj grobu głębinowy

Prelongata 13.05.2042

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.