ś. p.

Mieczysław Kaźmierczak

zmarł(a) 27.02.2021

żył(a) 75 lat

Kwatera św. Jana Pawła II

Rząd 3

Obecny nr grobu 63

Dawny nr grobu 63

Rodzaj grobu głębinowy

Prelongata 08.03.2041

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.