ś. p.

Marta Nowaczyk

zmarł(a) 12.10.1937

żył(a) 20 lat

Kwatera Najśw.Marii Panny ||

Rząd 5

Obecny nr grobu 75

Dawny nr grobu 471

Rodzaj grobu podwójny

Prelongata 19.03.2040

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.