ś. p.

Mariusz Rurek

zmarł(a) 08.11.2023

żył(a) 52 lat

Kwatera św. Jana Pawła II

Rząd 6

Obecny nr grobu 126

Dawny nr grobu

Rodzaj grobu głębinowy

Prelongata 08.11.2043

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.