ś. p.

Marian Dzięcielak

zmarł(a) 17.11.2020

żył(a) 92 lat

Kwatera Najśw.Marii Panny ||

Rząd 12

Obecny nr grobu 233

Dawny nr grobu 786

Rodzaj grobu podwójny

Prelongata 17.11.2040

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.