ś. p.

Kazimierz Rosłaniec

zmarł(a) 04.11.2023

żył(a) 89 lat

Kwatera św. Maksymiliana Kolbe I

Rząd 11

Obecny nr grobu 194

Dawny nr grobu 61

Rodzaj grobu podwójny

Prelongata 06.11.2043

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    


Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.