ś. p.

Kazimierz Potrawa

zmarł(a) 31.03.2024

żył(a) 55 lat

Kwatera św. Wojciecha

Rząd 2

Obecny nr grobu 13a

Dawny nr grobu 2a

Rodzaj grobu głębinowy

Prelongata 03.04.2044

Wciąż pamiętamy:

Zapal świeczkę    

W tym grobie spoczywają również:Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.